Motivuese

Një burrë kishte katër djem. Ai donte t’u jepte atyre një mësim, që të mos i gjykojnë gjërat shumë shpejt. Kështu që e dërgoi gjithësecilin me radhë, të shkonin të shihnin një pemë dardhe që ishte në një distancë të largët. Djali i parë shkoi në dimër, i dyti në