Speciale

E sikur alienët të ishin ndoshta midis nesh? Shkaktoi trazirë fraza që, në 8 dhjetor 2012, kryeministri rus Dmitri Medvedev la t’i shpëtonte, me mikrofonat hapur. “Së bashku me valixhen me kode bërthamore”, tha, “udhëheqësit të Kremlinit i dorëzohet një dosje speciale “top secret”, që përmban informacione mbi alienët që

Por edhe në mbretëritë e imagjinatës, ku duket qartë se i vetmi që ka rëndësi është pushteti, ne nuk mundemi të dëbojmë nga mendja fuqinë e moralit David Wolpe* … Teologjia mesjetare e shihte jetën si një garë mes të mirës dhe të keqes. Ndonjëherë, forcat e të ligës mishëroheshin