Home»Speciale»Të gjitha misteret e Mari Magdalenës

Të gjitha misteret e Mari Magdalenës

Ajo është një figurë e kredhur në mister; e portretizuar gjatë shekujve si një prostitutë, një grua që pati shkelur kurorën, një objekt nderimi dhe madje edhe si gruaja e Krishtit. Në librin e tij të ri, Majkëll Hag ndjek historinë e Maria Magdalenës përgjatë shekujve, duke zbuluar se si ajo është riinterpretuar në çdo epokë…

Screen Shot 2016-03-01 at 09.19.03

Nga Emma Mason

Sipas ungjijve Maria Magdalena gjendej me Jezusin në Galile, ku ai predikonte mbretërinë e Perëndisë për mijëra njerëz, dhe shëronte të sëmurët e të çalët. Dhe ajo e shoqëroi Jezusin në udhëtimin e tij në Jeruzalem, duke hyrë në qytetin e shenjtë, në përputhje me profecinë e Dhjatës së Vjetër, “i përulur dhe i hipur mbi një gomar”.

Maria Magdalena ishte atje kur turmat e përshëndetën Jezusin, duke tundur degë palmash, shtruar rrobat e tyre para tij dhe duke thirrur plot gëzim “Hosana” (një thirrje e përdorur për të shprehur nderim apo gëzim). Kur romakët e gozhduan Jezusin në kryq, dhe kur i braktisur nga dishepujt e vet, ai filloi të bërtasë: “Zoti im, Zoti im, pse më ke braktisur?”, Maria Magdalena ishte atje…

Nuk ka komente

Vendos komentin tend

Your email address will not be published. Required fields are marked *