23/02/2020

Ndalim i daljes dhe hyrjes në zonat ‘e shpërthimit’ të virusit, i cili do të administrohet nga policia dhe, nëse është e nevojshme, edhe nga ushtria, me sanksione penale për ata që shkelin udhëzimin. Ndalim për udhëtimet shkollore në Itali dhe jashtë saj, pezullim i të gjitha aktiviteteve publike –