Udhetim & Turizem

Në asnjë ndërtesë tjetër dy besimet fetarë nuk bashkëekzistojnë në mënyrë kaq harmonike, në asnjë vend tjetër paraqitja krah për krah e kristianizmit dhe islamit nuk është kaq e gjallë sa në Shën Sofinë. Ndoshta është pikërisht kjo mrekullia e vërtetë Para jush shfaqet një ngrehinë në dukje uniforme, e