Thenie

“Ata që dijnë nuk flasin. Ata që flasin nuk dijnë” “E vërteta nuk është gjithmonë e bukur, dhe as e bukura nuk e shpreh dot të vërtetën” “Luftëtari më i mirë nuk është kurrë i zemëruar” “Një burrë me kurajë të jashtme guxon të vdesë; një burrë me kurajë të

Duket një sasi shumë, shumë e madhe historie, për të krijuar qoftë edhe një traditë të vogël. Henry James Një jetë e kaluar duke bërë gabime, është jo vetëm më e nderuar, por është edhe më e dobishme se sa një jetë e kaluar duke mos bërë asgjë. George Bernard

Lufta “Bashkëpunimi duhet të jetë fakti qendror në të gjitha konsideratat tona për çështjet ndërkombëtare; përndryshe përballemi me një katastrofë të sigurtë. Të menduarit dhe metodat e kaluara nuk mundën të parandalonin luftërat botërore. Mendimi i të ardhmes duhet të parandalojë luftërat”. Të drejtat civile Etërit tuaj morën zvarrë këta

• “Unë kam arritur në përfundimin që, secila prej nesh ka një thirrje personale që është po aq unike sa edhe gjurmët e gishtave, dhe se mënyra më e mirë për të patur sukses, është të zbuloni atë që doni, dhe pastaj të gjeni një mënyrë për t’ua ofruar të

Të duash, ngushëllosh, inkurajosh ose thjesht të argëtohesh. Ndonjëherë duket se fjalët tona nuk janë të mjaftueshme për të mbushur ndjenjat dhe kështu mbështetemi tek ato të të tjerëve. Qofshin ata shkrimtarë, poetë, regjisorë, aktorë, madje edhe komikë. Ndjesia është se asgjë më shumë se ato fjalë, nuk shpreh më

“Gjej një punë që e do fort, dhe nuk do të të duhet të punosh asnjë ditë në jetën tënde” Konfuci “Udhëtimi prej një mijë kilometrash fillon me një hap të vetëm”. “Një person që thotë se një gjë nuk mund të bëhet, nuk duhet ta ndërpresë atë që është