Thenie

“Të ndihmosh një person mund të mos e ndryshojë gjithë botën, por mund të ndryshojë botën e një personi”. “Ne nuk mund ta ndihmojmë këdo, por kushdo mund ta ndihmojë dikë”. “Ne rritemi duke i ndihmuar të tjerët të rriten me ne”. “Ndihmoji njerëzit, edhe kur e di se ata

Paulo Coelho është një shkrimtar Brazilian tepër i njohur në mbarë botën. Ai është një nga autorët më të lexuar në ditët e sotme, por jeta e tij është vënë vazhdimisht përballlë sprovave të shumta, sidomos në rininë e tij për shkak të dhunës nga ana e prindërve, si dhe

“Duaji prindërit e tu dhe kujdesu me dashuri për ta. Vlerën e tyre të vërtetë ke për ta kuptuar, kur të shohësh bosh vendin ku ata uleshin përherë”. “Askush mbi tokë nuk do të të dojë më tepër se prindërit e tu”. “Mos i mërzit prindërit e tu për të

“Madhështia është diçka që ekziston realisht tek të gjithë ne. Është diçka shumë e thjeshtë, për aq kohë sa themi: “Kjo është ajo që unë besoj dhe unë do vdes duke besuar për këtë gjë”. Gjëja që unë e besoj fortësisht tek vetja ime, është se unë mund edhe të

“Femrat ndihen sikur u duhet të marrin leje për të bërë diçka. Ne duhet të udhëheqim dhe ta ndryshojmë atë mendim”. “Mos e dëgjo asnjëherë në kokën tënde zërin që të thotë: “Kush jam unë për të thënë diçka?”. Ti je një qenie njerëzore. Ti me 100% siguri mund të

“Të është falur vetëm një grimcë çmendurie. Mos e humb atë”. “E di se çfarë është muzika? Një kujtesë nga Zoti se ka diçka tjetër në këtë univers përveç nesh; një lidhje harmonike midis gjithë qenieve me jetë, kudo, edhe në yje”. “Unë mendoja se gjëja më e keqe në