Speciale

Por edhe në mbretëritë e imagjinatës, ku duket qartë se i vetmi që ka rëndësi është pushteti, ne nuk mundemi të dëbojmë nga mendja fuqinë e moralit David Wolpe* … Teologjia mesjetare e shihte jetën si një garë mes të mirës dhe të keqes. Ndonjëherë, forcat e të ligës mishëroheshin