Rretherrotull

Hapat e parë E gjitha fillon rreth 12 muaj. Ne lëvizim në një botë të të rriturve që ecin në këmbë ndërsa ne zvarritemi; derisa të mbërthehemi në atë që na rrethon për t’u ngritur nga toka. Pastaj bie dhe ngrihemi përsëri. Ne do të biem shumë herë, por nuk

Nga Laura De Rosa “Para lindjes, shpirti i secilit prej nesh zgjedh një imazh ose dizajn që do të jetojmë në tokë dhe merr një shoqërues që të na udhëheqë këtu, një dial, i cili është unik dhe tipik i yni. Megjithatë, kur vijme në botë, harrojmë gjithë këtë dhe

Nga një pikëpamje psikologjike, racizmi dhe të gjitha format e ksenofobisë mund të lexohen dhe të përshtaten si një mekanizëm mbrojtës psikologjik i krijuar nga ndjenjat e pasigurisë dhe ankthit. Racizmi ka qenë, dhe për fat të keq ende, një karakteristikë shumë e rëndësishme e shumë shoqërive njerëzore që mund

Përdorimi i internetit zvogëlon rrezikun e depresionit për njerëzit e moshuar: kjo është ajo që del nga kërkimet e reja. Interneti pa dyshim ka shumë aspekte pozitive dhe negative. Mundësia më e madhe për të folur me njerëzit që janë gjithashtu në anën tjetër të botës, e bën moshën e

Diferenca mes piromanit dhe zjarrvënësit “Dallimi i parë që duhet të bëhet midis zjarrvënësve dhe piromanëve – shpjegon Dr. Marco Canavicci, psikiatër dhe kriminolog, i cili ka studiuar gjatë fenomenin e parë në Shtetet e Bashkuara dhe pastaj në Itali. Piromaniaku është i shtyrë për të ndezur nga arsye psikologjike.

Maska, në psikologji, përfaqëson mekanizmin e mbrojtjes, një instinkt që nxitet si pasojë e një situate të fortë dhimbjeje, që ka krijuar një plagë të rëndë emotive jete, shpesh që nga mosha e vogël. Në formë të përmbledhur, maska, është pjesa strukturore e personalitetit, pjesa më e jashtme e si