Filozofi

“Vetëm nëpërmjet besimit mund të arrish sadopak Abrahamit, e jo nëpërmjet vrasjes” Lavdia e rreme e Abrahamit nën filozofinië analitike dhe paradoksale të filozofit Soren Kierkegaard: Ndoshta Abrahami as që e ka bërë atë që thotë rrëfenja, ndoshta për shkak të zakoneve të atyre kohëve, ka qene diçka krejtësisht e

Friendrich Nietzsche shkruan përtej së mirës dhe së keqes. Më poshtë kemi sjellë për ju një nga paragrafët më të fuqishhëm të Nietzsche-s. Ne imoralistët! Kjo botë,që na përket neve, në të cilën ne kemi pse të trembemi dhe të dashurojmë, kjo botë gati e padukshme, e pakapshme me rregulla

Eshtë një strategji e provuar, që të ndihmon të hash më mirë dhe ulësh peshën, kufizosh depresionin dhe përmirësosh vlerësimin; adoleshentët që e bëjnë rregullisht janë më pak të prirur të pijnë duhan, të pijnë alkool, të ngelen shtatzënë dhe të marrin drogë, dhe përmirësojnë notat – disa studime thonë

Xhon Loku(John Locke), lindi më 1632, në Wrington, Somerset dhe vdiq 72 vjet më vonë, më 1704. Ai u rrit në një familje puritane, ku u mbrujt me virtytet e punë së palodhur dhe dashurisë për të thjeshtën. Pas një përgatitjeje të plotë në shkollën klasike të Westminster-it, Loku u

Samuel Stumpf për Hegelin Rëndësia historike e Hegelit qëndron në faktin se ai perfeksionoi me plotësi të jashtëzakonshme dhe sistematike atë për të cilën Kanti kishte thënë kohët e fundit, se nuk mund të bëhej. Kanti kishte argumentuar se metafizika është  e pamundur, se është e pamundur për mendjen njerëzore,

Një shekull e  gjysmë para fetishizmit ndaj dështimit tonë modern, një çështje thelbësore kjo dhe filozofike për vlerën që mbart. Filozofi, poeti, kompozitori dhe shkrimtari Friedrich Nietzsche (15 tetor,1844-25 gusht,1900) është burri më i qëndrueshëm dhe me më shumë ndikim në shoqërinë njerëzore. Është mjaft e njohur konsiderata që ai