Filozofi

1. Unë do të jem me ty Isaiah 43:2 “Kur të kalosh mespërmes ujërave unë do të jem me ty; dhe kur të kalosh nëpër lumenj, ujërat e tyre nuk do të të mbulojnë ty”. 2. Unë do të të mbroj Psalmet 121:7 “Zoti do të të mbajë larg rrezikut.

Nga Edit Holl Që nga mesi i shekullit XVIII-të, bota perëndimore ka pasur mundësi të diskutojë publikisht mbi çështjet etike, pa iu referuar Krishterimit. Mendimi modern mbi moralin, që niset nga supozimi se perënditë nuk ekzistojnë, ose të paktën nuk ndërhyjnë, është në fillimet e veta. Por grekët e lashtë

“Vetëm nëpërmjet besimit mund të arrish sadopak Abrahamit, e jo nëpërmjet vrasjes” Lavdia e rreme e Abrahamit nën filozofinië analitike dhe paradoksale të filozofit Soren Kierkegaard: Ndoshta Abrahami as që e ka bërë atë që thotë rrëfenja, ndoshta për shkak të zakoneve të atyre kohëve, ka qene diçka krejtësisht e

Friendrich Nietzsche shkruan përtej së mirës dhe së keqes. Më poshtë kemi sjellë për ju një nga paragrafët më të fuqishhëm të Nietzsche-s. Ne imoralistët! Kjo botë,që na përket neve, në të cilën ne kemi pse të trembemi dhe të dashurojmë, kjo botë gati e padukshme, e pakapshme me rregulla

Eshtë një strategji e provuar, që të ndihmon të hash më mirë dhe ulësh peshën, kufizosh depresionin dhe përmirësosh vlerësimin; adoleshentët që e bëjnë rregullisht janë më pak të prirur të pijnë duhan, të pijnë alkool, të ngelen shtatzënë dhe të marrin drogë, dhe përmirësojnë notat – disa studime thonë

Xhon Loku(John Locke), lindi më 1632, në Wrington, Somerset dhe vdiq 72 vjet më vonë, më 1704. Ai u rrit në një familje puritane, ku u mbrujt me virtytet e punë së palodhur dhe dashurisë për të thjeshtën. Pas një përgatitjeje të plotë në shkollën klasike të Westminster-it, Loku u