Filozofi

“Asnjëherë nuk është vënë në punë, kaq shumë mençuri, për të na bërë kafshë. Të lexosh veprën tuaj, të vjen që të ecësh me katër këmbë. Sidoqoftë, duke qenë se e kam humbur këtë zakon prej më shumë se gjashtëdhjetë vjetësh, për fat të keq ndjej se e kam të

“Lavjerrësi i mendjes luhatet mes arsyes dhe mosarsyes, dhe jo mes të drejtës dhe të gabuarës” -Karl Jung- Ndjesitë, mendimet, kujtimet, ritualet, mitet … Sipas teorisë së pavetëdijes kolektive nga Karl Jung, ekzistojnë elementë të përbashkët që ndahen nga i gjithë njerëzimi dhe që përbëjnë një lloj trashëgimie psikike. Për

Descartes e nisi filozofinë e tij duke vënë në dyshim çdo gjë, me qëllim që të zbulonte se çfarë mund të dinte me siguri absolute. Edhe pse mund të gabohej në lidhje me atë që mendonte, fakti që ai po mendonte ishte i pamohueshëm. Pas pranimit që “Unë mendoj”, Descartes

Duke iu referuar gjendjes fillestare të natyrës, një të kaluare hipotetike përpara qytetërimit, filozofi Thomas Hobbes nuk shihte asnjë arsye për të qenë nostalgjikë. Ndërkohë që Rousseau thoshte se “njeriu lind i lirë, dhe më pas është kudo në zinxhirë”, Hobbes besonte se e gjejmë veten duke jetuar një jetë

Besimi i Sokratit se ne duhet të reflektojmë mbi jetën që bëjmë, ishte i frymëzuar pjesërisht nga fraza e famshme që ndodhej e skalitur në orakullin e Delfit: “Njih veten tënde”. Çelësi për të gjetur vlerë në profecitë e orakullit, ishte njohja e vetvetes, dhe jo një unazë që arrinte

Çdo shtatë vjet, të gjitha qelizat e trupit tonë rinovohen. Në fund të vitit të shtatë, gjithçka ndryshon tek ne, ashtu si stinët. Linja e jetës fillon me lindjen dhe mbaron me vdekjen. Pas 70 vjetësh, cikli është i mbyllur. Ky cikël është i ndarë në 10 pjesë. Cikli i