Shkence

Mendimtarë të ndryshëm, që nga filozofët e lashtë grekë e deri tek kozmologjia kuantike bashkëkohore si dhe teoria e inflacionit të përjetshëm, e kanë quajtur kohën një iluzion. Për ta, percemtimi i kohës që kalon nga një moment i tashëm tek një moment tjetër i tashëm është një sajesë e

Teoria e evolucionit e Darvinit shpesh herë përmblidhet me terma si “mbijetesa e më të fortit”, sipas të cilëve disa gjene “egoistë” favorizojnë organizmat e këqinj në vend të atyre të mirë. Megjithatë në realitet shumë organizma – përfshirë ata të qenieve njerëzore – mund të mbijetojnë lehtësisht nëse bashkëpunojnë

Eshtë provuar, gratë dhe burrat e kanë trurin të ndryshëm Ata të seksit të kundërt shpesh herë sillen në mënyrë misterioze: jemi më suar të kthejmë shpinën e të themi, epo jemi të gatuar ndryshe. Sot, kjo gjë që në të shumtën e rasteve mërmëritet me gjysmë zëri mund të

Të gjithë qytetërimet e mëdhenj të të kaluarës besonin se mund të zgjasnin në përjetësi, por herët e vonë pësuan një kolaps që më pas i shkatërroi. Studiuesit e lëndës fillojnë të mendojnë se rendi i qytetërimeve është ciklik dhe ka karakteristika të përbashkëta që përsëriten gjatë historisë: pasi arrin