Mite e Legjenda

Bibla e Shenjtë është libri më i lexuar në botë. Ai është një burim frymëzimi për të gjithë dhe – çka është më interesante – një burim i mistikës dhe kodeve sekrete. Kjo listë rendit 10 numrat më domethënës në Bibël – numra që përmenden kohë pas kohe. Shumë njerëz

Për taoistët kineze gjithçka është materie, e cila zbutet përherë e më shumë, për të mos u zhdukur. Prandaj, ekziston një nevojë reale për të vdekur në mënyrë që të ngjitesh në një dimension të pavdekshëm. Kjo ndodh duke përdorur një asketizëm të veçantë, të një shijeje pothuajse alkimike, dhe

Në Meksikë vazhdon akoma të besohet në shtriga që dalin natën në kërkim të viktimave, të cilave iu thithin gjakun ashtu si vampirët në kultura të tjera. Ata i besojnë akoma thënies “E ka thithur shtriga”. Nga vjen ky supersticion? Si të gjitha traditat në Meksikë edhe kjo legjendë e

Për keltët, të cilët jetonin në Evropën Qendrore, Lugh ishte perëndia Diell. Perëndia i nëntokës Balor ishte gjyshi i tij. Balor ishte udhëheqësi i Fomoriit. Fomorii ishin njerëz të këqij që jetonin në botën e krimit. Sipas një profecie, Balor duhej të vritej nga një nip i tij. Për të

Perëndia Ra identifikohej si dielli, dhe më së shumti përshkruhej si disku dielli i diellit në Egjiptin e lashtë, ose si një njeri me kokë falkoi, që mbante një disk dielli mbi kokën e tij. Qendra e tij kryesore e kultit ishte në Iunu, shpesh i referuar nën emrin e

Popujt që tradicionalisht jetonin në brigjet e Liqenit Kivu në Afrikën Qendrore tregojnë një legjendë, sipas të cilës njerëzimi arriti të dënonte veten duke qenë shumë i dobishëm. Perëndia e kishte krijuar njerëzimin për të qenë i pavdekshëm, por vdekja vinte vërdallë në tokë, duke u përpjekur të fillonte një