07/09/2019

Me këtë intervistë të Ish-Presidentit të Republikës në periudhën 2002-2007, Dr. Alfred Moisiu, bota.al nis serinë e intervistave dhe refleksioneve me titull: “Tranzicioni: Çfarë shkoi mirë? Çfarë shkoi keq?”, në kuadër të Programit të Promovimit të Tranzicionit të Republikes Çeke, një projekt i cili përkon edhe me 30-vjetorin e shembjes