12/07/2019

Punë, punë gjatë gjithë vitit, pasi i jeni dhënë tërësisht punës dhe familjes, doni fort që vera t’ju “rikalibrojë” dhe më në fund të argëtoheni. Por kur ajo më në fund vjen, nuk jeni në gjendje ta shijoni, sepse organizmi ju pengon. Një simptomë e fortë, ose një sërë simptomash