09/08/2018

Duke parë se Presidenti Trump ka vënë në bangën e tëakuzuarve Gjermaninë dhe aleatët e tjerë, për shkak tëngurrimit të tyre për ta financuar NATO-n në masën e duhur me nevojat e mbrojtjes, demokratët nëUashington kanë nxituar të vihen në krah tëGjermanisë. Siç kanë deklaruar në një komunikatë tëpërbashkët Nancy