07/05/2018

1. Veproni sikur të keni kontroll total Ka një citim që shpesh i njihet Ignatiusit: “Lutu sikur Zoti do të kujdeset për gjithçka; vepro sikur gjithçka të varet nga ti”. E njëjta gjë vlen për fatin. Shumë njerëz mendojnë sikur fati ka shumë të bëjë me suksesin apo dështimin. Nëse

1. Përcaktoni qëllimin tuaj E vështirë të keni vetëbesim tek ajo që bëni, nëse nuk dini pse po e bëni. CIli është qëllimi juaj në punë dhe në jetë? Një herë që identifikoni “përsenë”, do të keni më shumë besim në vete. 2. Shmangni krahasimin me të tjerët Në pothuaj

Nga fundi i shek IV dhe fillimi i shek III para Krishtit, Sparta i kishte lënë pas ditët e lavdisë dhe pesha politiko-ushtarake ishte vendosur në zona të tjera të Greqisë. As në Athinë, as në Tebë, por as edhe në Maqedoni që pas vdekjes së Aleksandrit, Sparta jo vetëm

Kur lindi, Ajnshtajni nuk ishte një fëmijë shumë i bukur. Koka e tij tepër e madhe dhe e deformuar e shqetësoi të ëmën e tij e cila doli në përfundim se kishte lindur një monstër. Përveç kësaj, ai ishte një fëmijë i shëndoshë, i ngathët dhe u rrit me shumë

Eshtë më mirë t’i mësoni këto mësime, sa jeni ende të rinj. 1. Perceptimi është realitet Eshtë e vërtetë. Mënyra se si e interpretoni dhe e kuptoni botën prek drejtpërdrejtë besimet tuaja dhe mënyrën se si jetoni jetën tuaj. Perceptimi krijon paragjykim, po aq sa krijon mirëkuptim. Krijon frikë, po

Shumica e njerëzve urrejnë të thonë jo. Askujt nuk i pëlqen të zhgënjejë të tjerët, por të dish se kur dhe si të thuash jo, është një aftësi që mund ta kultivoni. Nëse e bëni si duhet, mund të ndërtoni marrëdhënie më të mira, dhe të çliroheni për të bërë