Home»Histori»500 vjet para egjiptianëve, një qytetërim i lashtë në Peru. Gjetjet që kanë befasuar studiuesit

500 vjet para egjiptianëve, një qytetërim i lashtë në Peru. Gjetjet që kanë befasuar studiuesit

Egjiptianët nuk ishin të parët që ndërtuan piramidat. Një qytetërim i lashtë në Amerikë, më saktësisht Peru, krijoi piramida mahnitëse 500 vjet përpara egjiptianëve të lashtë. Kjo kulturë e lashtë konsiderohet si qytetërimi më i vjetër ‘i zhvilluar’ në Amerikë, dhe ka ekziastuar deri në 1500 vjet para kulturave të tjera të përparuara në Amerikë, si qytetërimi Olmec në Meksikë.

Mbi 5.000 vjet më parë, një qytetërim i lashtë në Peru krijoi piramida të pabesueshme po aq mahnitëse, kur krahasohen me piramidat e ngritura nga egjiptianët e lashtë. Piramidat e Perusë besohet t’u kenë paraprirë piramidave të Gizës prej së paku 500 vjetësh.

Caral është një vend arkeologjik ku gjejmë mbetjet e qytetit kryesor të qytetërimit të lashtë të Caralit.

I vendosur në luginën e Supe, 182 kilometra në veri të Limas (Peru), 23 km nga bregu dhe 350 metra mbi nivelin e detit, ky qytetërim i lashtë ekzistonte në rajon më shumë se 5.000 vjet më parë dhe konsiderohet qyteti më i vjetër në Amerikë.

Deri më tani, askund në Amerikë arkeologët nuk kanë zbuluar mbetjet e një qyteti me tempuj, monumente dhe piramida, me një larmi kaq të madhe.

Qyteti i lashtë Caral është shpallur si një Trashëgimi Botërore nga UNESCO

Ai ishte bashkëkohës me civilizime të tjera të lashta, të tilla si ato të Egjiptit, Indisë, Sumerisë, Kinës, por ndryshe nga ato, Caral u zhvillua në izolim të plotë.

Në Amerikë, është qyteti më i vjetër i qytetërimeve para-Hispanike, duke kaluar me 1500 vjet qytetërimin Olmec, një qytetërim tjetër i rëndësishëm që gjendet në Mesoamerikë.

Epoka e qytetërimit të Caral u konfirmua nëpërmjet 146 provave të radiokarbonit të kryera nga laboratorë në Shtetet e Bashkuara. Sipas tyre, Caral është përafërsisht 5.000 vjeç, që do të thotë se ai u zhvillua më shumë se 1.500 mijë vjet para çdo kulture tjetër të madhe në Amerikë.

Piramidat e Caral janë një tjetër arsye pse kjo kulturë është më shumë se e jashtëzakonshme.

Ne gjejmë piramida të madhësive të ndryshme në Caral.

Ka 7 piramida të mëdha, të rrethuara nga disa të vogla, deri në 32 struktura gjithsej.

Ndërtuesit e tij e organizuan qytetin në dy sektorë: një në veri dhe një në jug.

Në sektorin e sipërm, ka 6 piramida kryesore që rrethojnë një hapësirë ​​boshe.

Në sektorin e ulët qëndron Piramida e Amfiteatrit dhe disa ndërtesa të vogla të përafruara me të.

Secila prej Piramidave të Caral ka patur funksione të ndryshme, duke përmbushur secila një rol të ndryshëm në rendin shoqëror dhe fetar të banorëve të tij.

Përveç faktit se Caral është një nga qytetërimet më të vjetra të lashta në Amerikë dhe përmban disa prej piramidave më të vjetra në Tokë, kultura e tyre është po aq mahnitëse për shkak të zhvillimit të tyre teknologjik.

Caral ishte një nga kulturat më të përparuara antike në Tokë, 5.000 vjet më parë.

Andina.com.pe shkruan: “Sa i përket shfrytëzimit të energjisë dhe mekanikës fluide, Caral shfrytëzonte erën, tani i njohur si Efekti Venturi, duke kanalizuar atë përmes kanaleve nëntokësore në mënyrë që të arrihej temperatura e lartë përmes zjarrit”

“Sa për farmakologji, ne kemi gjetur se banorët Caral përdornin shelgin – përbërës aktiv kimik në aspirinë – për lehtësimin e dhimbjeve të tilla si dhimbjet e kokës.

Një nga gjërat më të rëndësishme që vlen të përmendet për Caral është se nuk ka armë, trupa të gjymtuar apo ndonjë shenjë lufte. Kjo sipas dijetarëve, tregon për faktin se Caral ishte një kulturë diplomatike dhe shumë e zhvilluar.

Piramidat e Karal:

Piramida kryesore ose ‘Piramide Mayor’ është 153.52 metra në gjatësi, 109.42 metra e gjerë dhe ka një lartësi prej 28 metrash. Ajo përbëhet nga një piramidë me shkallë dhe një shesh rrethor i ngjitur në fasadën e saj. Një shkallë 9 metra e gjerë ngrihet në lartësi 28 metra.

E ashtuquajtura ‘Piramide de la Cantera’ ka 78 metra gjatësi, një gjerësi prej 56 metrash dhe një lartësi prej 13.40 metrash.

Piramida e Ulët ose ‘Piramida Menor’ ka një gjatësi prej 45.80 metra, një gjerësi prej 37 metrash dhe një lartësi prej 7.50 metrash.

Caral gjithashtu përmban të ashtuquajturën ‘Piramide de la Galeria’ e cila është 110 metra në gjatësi, ka një gjerësi prej 80 metrash dhe një lartësi prej 17 metrash.

Piramida e Huanacës ka një gjatësi dhe gjerësi prej 55 metrash dhe një lartësi prej 12 metrash.

In addition to the fact that Caral is one of the oldest ancient civilizations in America, and features some of the oldest Pyramids on Earth, their culture is equally stunning because of their technological development.

Caral ëas one of the most advanced ancient cultures on Earth, 5,000 years ago.

As noted by andina.com.pe:

“As for energy exploitation and fluid mechanics, Caral took advantage of the ëind, noë knoën as the Venturi Effect, by channeling it through underground ducts in order to achieve high temperatures through bonfires.”

“As for pharmacology, ëe found that Caral inhabitants used ëilloë —containing the *active chemical ingredient in aspirin*— to relieve pain such as headaches.”

ëebsite andina.com.pe further notes:

“Another highlight ëas the civil engineering, ëhich continues to amaze since scientists applied the seismic resistance technology to the over-5000-year-old constructions.”

One of the most important things ëorth mentioning about Caral is that no ëeapons, mutilated bodies or any signs of ëarfare are present on the site. This according to scholars, points to the fact that Caral ëas a diplomatic and highly developed culture.

Nuk ka komente

Vendos komentin tend

Your email address will not be published. Required fields are marked *