November 2017

Nga Shkupi në Bukuresht, nga Varshava në Beograd, qytetarët e Europës Qendrolindore po mobilizohen dhe bëjnë që të ndihet zëri i tyre. Është fillimi i një alternative reale politike Në vitin 2006 matematikani rumun Nicușor Dan është kthyer në Bukuresht pasi ka studiuar me vite jashtë vendit dhe ka mbetur