18/09/2017

Truri ynë është në aktivitet të vazhdueshëm duke gjeneruar mendime që lidhen me çdo pjesë të informacionit që ruajnë, duke lidhur gjurmë, parashikuar mundësi, këqyrur të kaluarën dhe hedhur “në kosh” mendime që nuk janë të dobishme. Numri i këtyre mendimeve ndryshon, dhe ka vlerësime të ndryshme nga studiues të

1. “Të jesh vetvetja në një botë që vazhdimisht përpiqet të të bëjë diçka tjetër, është arritja më e madhe.” – Ralph Waldo Emerson 2. “Bëhu vetvetja; të gjithë të tjerët tashmë janë të zënë. “ – Oscar Wilde 3. “Mendoj se shpërblimi për konformitetin është se u pëlqen të

Një memorandum i Agjencisë Qendrore të Zbulimit (CIA) tregon se diktatori i Gjermanisë naziste ishte shëndoshë e mirë në Amerikën e Jugut në vitin 1955, një dekadë pas vetëvrasjes së bërë atëherë publike, të Führerit. Dosja e dërguar te shefi i Divizionit të Hemisferës Perëndimore të CIA-s përmend një kontakt

1. Ju jeni fëmija i parë në familje. Një studim i 250,000 norvegjezëve i botuar në revistën Science zbuloi se fëmija më i madh kishte një IQ mesatare prej 2.3 pikësh më të lartë se sa vëllezërit e motrat më të vegjël. Arsyeja është mjedisi i duhur dhe dinamika familjare,

Një vajzë e re u shfaq në oborrin e Sulejmanit të Madhërishëm në vitin 1523, e kapur nga grabitës turq në Galatinë. Besohet se ajo ishte nga Ruthenia, në Ukrainën e sotme, dhe kështu asaj iu vu emri “Roxelana”, që do të thotë ‘ruse’ ose ‘rutenian’. Ajo ishte e gjatë,

Sulejmani i Madhërishëm zgjodhi që të sundojë jo përmes frikës, por duke e bërë për vete popullsinë armiqësore. Kështu kur pushtooi ishullin e Rodit, banorët u inkurajuan të qëndrojnë, edhe pse si të nënshtruar të sulltanit. Po kështu, ai nuk i detyroi të krishterët që të adoptonin Islamin dhe premtoi se asnjë