04/09/2017

Proverbat arabe kanë gjithmonë diçka për të mësuar, ose nxisin reflektime të cilat vlen të analizohen në thellësi. Vlen të analizohen, si për shkak të influencës që kjo kulturë ka patur në histori, ashtu edhe për shkak se janë burim i pasur mësimesh të vyera. Mbani shënim dhe mos i

Rrjetet nervore mund të trajnohen fshehurazi për të bërë keq, sipas një studimi të ri. Një ekip shkencëtarësh të Universitetit të Nju Jorkut ka zbuluar se njerëzit mund të korruptojnë sistemet e inteligjencës artificiale duke ngatërruar të dhënat e tyre të trajnimit, dhe këto ndryshime të dëmshme mund të jenë