26/03/2017

Nga Timothi Shnajder Historia dhe tirania Historia nuk përsëritet, por ajo të mëson. Teksa etërit themelues të Amerikës hartonin kushtetutën, ata merrnin udhëzime nga historia që njihnin. Të shqetësuar se republika demokratike që po krijonin do të pësonte kolaps, ata studiuan demokracitë e lashta dhe rënien e tyre në oligarki

Pentagrami, ose ylli me pesë cepa, si me qëndrim drejt, si i përmbysur, është padyshim një prej simboleve më të njohur. I përdorur që në kohë të largëta, ai është i pranishëm në shumë kultura. Eshtë një simbol i pranishëm në çdo fe dhe kulturë, si dhe në çdo epokë,

E gjithë historia njerëzore është e mbushur me shenja më se evidente të ekzistencës së një forme alternative komunikimi të ndryshëm nga shkrimi apo gjuha e folur, dhe e njohur universalisht, duke qenë shumë herë intuitive. Përdorimi i një gjuhe shprehëse, sintetike, përfaqësuese e skenave apo formave është e lashtë.