06/01/2017

Engjëlli mbrojtës i vetmisë sonë dhe shpëtimtari i fëmijëve në restorante, u shfaq mbi Tokë në janar të dhjetë viteve më parë, i ngritur lart prej gishtërinjve të hollë të krijuesit të tij, një burrë që quhet Steve Jobs, i cili e dinte se po vdiste. Ishte pagëzuar iPhone, por

Deri në moshën 18 vjeç, Moxarti kishte kompozuar 30 simfoni. Aleksandri i Madh pushtoi dhe krijoi një perandori të madhe, deri në moshën 25 vjeç. Albert Ajnshtaini e botoi teorinë e relativitetit të përgjithshëm në moshën 26 vjeç. Mikelanxhelo krijoi Davidin kur ishte 28 vjeç Mikelanxhelo një herë ka thënë:

Nga Pascal Acot Aktualisht, grumbullimet urbane përbëjnë habitatin e pjesës më të madhe të njerëzimit. Në vitin 1960, jetonte në qytet rreth 33.5% e qenieve njerëzore. Në vitin 2015, popullsia urbane botërore kishte arritur në pothuaj 54%. Dhe sipas OKB-së, në vitin 2050, kjo shifër do të arrijë në 66%.

Evolucioni vjen përherë me një kosto – mund të jesh i mirë në not, mund të jesh i mirë në fluturim, por rrallëherë mund të jesh i mirë për të dyja Në gjuhën e përditshme, fjalët “evolucion”, “progres” dhe “përmirësim” janë përdorur në mënyrë të ndërkëmbyeshme. Por kur është fjala

Konsiderohet parashikuesi më i famshëm i të gjitha kohëve, e megjithatë, shumë pak merrte vesh nga astrologjia. Sekreti i tij? Të shkruante sa më shumë që të ishte e mundur. Dhe të përdorte një gjuhë “plot tym” “Një truk i vogël që shkaktoi një dëm të madh ishte një pamflet,

Epokat e mëparshme kur nacionalizmi nostalgjik ka qenë në modë, nuk janë aspak inkurajuese. Në vitet 1930, Italia e Musolinit ktheu kokën pas nga lavdia e Romës së lashtë, ndërkohë që nazistët prezantoheshin si pasardhës të kalorësve teutonikë të Europës së mesjetës. Historia mund të jetë vërtetë një frymëzim për ata