02/09/2016

Nuk ka asnjë dëshmi bindëse për të sugjeruar se njerëzit mund të perceptojnë fushat magnetike. Megjithatë, shumë lloje kafshësh e kanë këtë aftësi, e cila është e njohur si magnetoreceptimi. Mekanizmi pas kësaj “shqise të gjashtë” ka mbetur një mister deri relativisht vonë, kur studiuesit gjetën se disa lloje speciesh,

Kur ju fshini një skedar në kompjuter, ju ndoshta mendoni se është zhdukur përgjithmonë, por kjo nuk është e vërtetë. Fshirja e një skedari vetëm heq etiketën që i “thotë” kompjuterit se skedari apo fotografia janë aty. Të gjitha të dhënat që kanë qenë pjesë e dosjes janë ende diku

Elefantët harrojnë, por ata kanë kujtesë mbresëlënëse. Ata kanë trurin më të madh se çdo gjitar mbi tokë, dhe disa besojnë se inteligjenca e tyre është e barabartë me atë të shimpanzeve dhe delfinëve. Elefantët jetojnë për dekada të tëra, dhe udhëtojnë në grupe familjare, të udhëhequra nga femrat më

Kur drita godet një panel diellor, ai gjeneron një rrymë elektrike duke larguar elektronet nga atomet e tyre, por me kullat diellore është ndryshe. Këto shfrytëzohet nxehtësia e Diellitt Kullat e energjisë qëndrojnë në mesin e një unaze me pasqyra me kënd, ose ‘heliostate”, të cilat ndjekin Diellin teksa ai

Duket se macet përdorin parimet bazë të fizikës, me qëllim që të parashikojnë se ku fshihet preja e mundshme. Studiues nga Japonia vendosën objekte në kontenierë, që do të lëviznin kur shkundeshin. Macet u fokusuan më shumë tek kontenierët që lëviznin, duke treguar se ato e parashikojnë ekzistencën e objekteve

Të përshkruar si të batakçinjtë e Izraelit të lashtë në Dhiatën e Vjetër, Filistejtë u vendosën në bregun jugor të Izraelit (që sot përfshin Rripin e Gazës). Pas krijimit të vendbanimeve, Filistejtë formuan një konfederatë të qytet-shteteve, e cila përfshinte Gazën, Askalonin, Ashdodin, Gathin dhe Ekronin. Filistejtë hynë në konflikt