08/05/2016

Në trupin pa kokë dhe pa krahë të një gruaje që ka jetuar 3000 vjet më parë, tatuazhe shumë të rrallë me forma të dallueshme dhe me një domethënie të fortë fetare Më shumë se 30 tatuazhe të bërë në kohë të ndryshme, dhe në pika veçanërisht të ndjeshme: është

Historiani dhe studiuesi George Pakimeres (1242 – 1310) kishte lindur në Nike dhe mbante post të lartë në Kostandinopojë. Libri i tij “Histori” mbulon mbretërimin e Mikael VIII Paleologut (1261-1282) dhe Andronikut (1282-1328) dhe përbën burimin kryesor për atë periudhë. Në të ka një përshkrim prekës të tërmetit të tmerrshëm