20/11/2014

Opera Max, aplikacioni për ruajtjen dhe kursimin e të dhënave mobile në Android, tashmë është bërë i disponueshëm edhe në 16 shtete të tjera. Ky aplikacion bën të mundur që përdoruesit të monitorojnë të dhënat mobile për të ulur konsumin e paketave të MB të limituara. Fillimisht lançuar në muajin