09/11/2014

Enza Roberta Petrillo Kjo analizë synon që të shpjegojë natyrën e politikës së jashtme ruse ndaj Ballkanit, duke marrë parasysh rolin e Bashkimit Europian si një lojtar gjithnjë e më shumë i rëndësishëm në këtë kontekst gjeopolitik rrënjësisht të ndryshuar. E shtyrë nga rëndësia në rritje e Kinës dhe e